02862702191

Khung Hepa AAF và Ulpa AAF

Khung Astrocel AAF, Khung Biocel AAF, khung lọc Hepa Biovee, Khung Ulpa AAF, Khung Megacel

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối sản phẩm lọc khí của AAF, bông lọc bụi G4 AAF, bông lọc phòng sơn, khung lọc thô AAF, khung lọc tinh. Thong tin chi tiết và Catalogue vui lòng liên hệ 08 3910 0189