02862702191

Sản phẩm lọc khí Công nghiệp

Khung lọc khí, Bông lọc bụi, Lõi lọc gió, Lõi lọc máy nén khí. Vải lọc bụi, túi lọc bụi, bông thủy tinh lọc trần phòng sơn, giấy lọc buồng sơn

Sản phẩm lọc khí của AAF, Camfil, sản phẩm gia công tại Việt Nam do Đông Châu sản xuất. Túi lọc bụi, khung lọc khí, Lõi lọc gió gia công theo bất kỳ kích thước của khách hàng yêu cầu. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 08 3910 0189