0902703986

Khung lọc thô

Khung lọc thô làm bằng bông lọc Fiber synthetic loại 5mm, 10mm, 15mm, 20mm tương ứng tiêu chuẩn G1, G2, G3, G4

Khung lọc thô

Bông lọc được làm lượng sóng để tăng diện tích bề mặt lọc

 

 

⇒ Các loại khung lọc khí khác

⇒ Khung lọc khí thô AAF

⇒ Khung lọc khí tinh AAF

⇒ Khung lọc HEPA, ULPA AAF

⇒ Khung lọc khí Camfil

⇒ Khung lọc thô Koch

⇒ Khung lọc tinh Koch

⇒ Khung HEPA Koch

CÔNG TY TNHH XD MÔI TRƯỜNG ĐÔNG CHÂU

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng & gia công

sản phẩm phòng sạch đông châu

khung túi lọc khí gia công

banner trách nhiệm công ty đông châu