02862702191

sản phẩm lọc phòng sạch

Khung lọc bụi, bông lọc bụi, khung lọc thô, khung lọc hepa, khung túi lọc

Công ty Môi trường Đông Châu sản xuất khung lọc khí các loại, bông lọc bụi thô, bông thủy tinh, lưới lọc bụi điều hòa